CX-one: instalacja

Instalacja pakietu CX-one nie nastręcza problemów w systemach Windows do 10 włącznie.

Należy jednak pamiętać, że pakiet ten korzysta z .NET Farmework w wersji 2.0 i pod systemami operacyjnymi od 8 w górę należy włączyć .NET Framework 3.5 (zawiera 2.0 i 3.0)

Należy:

  1. Na klawiaturze „Windows Logo” + „R”.
  2. Wpisać „appwiz.cpl” i nacisnąć ENTER.
  3. Kliknąć „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows„.
  4. Wybrać „.NET Framework 3.5″Uruchom NET Framework
  5. Kliknąć „Ok”.