Znaki towarowe

Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością PLCs.pl, występujące w serwisie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Oznaczenia www.plcs.pl używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).