CoDeSys ST (SCL) + HMI (visu)

Przykłady programowania sterowników PLC w języku drabinkowym ST (SCL) w środowisku CoDeSys


Uruchomienie podstawowego szablonu z PLC i HMI w języku ST. Nauka programowania PLC i HMI z wykorzystaniem CoDeSys Pierwsza funkcja i wielokrotne wykorzystanie kodu. Pokazanie różnicy w zapisie wywołania funkcji ze argumentami w sekcjach OUTPUT i IN_OUT.

Część pierwsza w której przygotowany zostanie szablon z wykorzystaniem języka ST

CoDeSys, PLC, HMI, funkcja, wywołanie funkcji, wyświetlanie int, pole tekstowe, symulacja, typ wyliczeniowy, enumerator Nauka programowania PLC i HMI z wykorzystaniem CoDeSys Wykorzystanie typu wyliczeniowego (enumerator) w programie – przykład z instrukcją wyboru: CASE OF ELSE END_CASE

Deklaracja i wykorzystanie typu wyliczeniowego (enumeratora)

W filmie pokazano w jaki sposób dokonywać zmiany aktualnie wyświetlanego ekranu HMI z wykorzystaniem zmiennej CURRENTVISU. Pokazano jak włączyć bibliotekę VisuElemBase oraz jak w Visualization Manager włączyć możliwość korzystania ze zmiennej CURRENTVISU.

Zmiana ekranu wizualizacji z wykorzystaniem zmiennej CURRENTVISU