Zmiana ekranów w panelu HMI

W czasie wykonywania programu PLC często zachodzi potrzeba zmiany aktualnie wyświetlanego ekranu.

HMI mają zaimplementowane różne metody do wykonania takiej akcji. Należą do nich:

ActivateCleanScree

aktywuje czysty ekran na urządzeniu HMI. Wyświetlacz urządzenia HMI jest wyłączony na dany okres czasu

ActivatePreviousScreen

załączenie poprzedniego ekranu

ActivateScreen

aktywacja ekranu zadeklarowanego w pozycji Screen Name

ActivateScreenByNumber

pozwala PLC na zdalne przełączanie ekranów z użyciem zmiennej typu Integer umieszczonej w polu Tagname

Jak używać metody ActivateScreenByNumber

1. W tablicy PLC tags zadeklaruj tag NumerEkranu.

2. Ulubioną metodą utwórz tag NumerEkranu w HMI tags

3. Zdarzeniem Value change tagu NumerEkranu aktywuj metodę ActivateScreenByNumber

 Jeżeli na swoich ekranach umieszczasz jakąkolwiek kontrolkę korzystającą z tagu NumerEkranu  (np. przycisk wywołujący  metodę ActivateScreenByNumber) to od tej pory zmiana wartość tagu NumerEkranu po stronie PLC spowoduje uruchomienie tej metody i zmianę ekranu.

Jeżeli na swoich ekranach NIE umieszczasz kontrolek korzystających z tagu NumerEkranu to musisz zmienić ustawienie Acquisition mode na  Cyclic continuous


Aktualizowanie wartości tagów zewnętrznych

Wartość zewnętrznych tagów może być aktualizowana w jeden z następujących sposobów:

Cyclic in operation

Po wybraniu trybu akwizycji „Cyclic in operation” tag jest aktualizowany  o ile jest używany na danym  ekranie.

Cyclic continuous

Po wybraniu trybu akwizycji „Cyclic continuous” tag jest  aktualizowany w sposób ciągły, nawet jeżeli nie znajduje się na aktualnie otwartym ekranie.

Używaj ustawienia „Cyclic continuous” tylko dla tagów, które naprawdę muszą zostać zaktualizowane niezależnie od wyświetlanego ekranu. Częste operacje odczytu zwiększają obciążenie komunikacyjne.

On demand

Po wybraniu trybu akwizycji „On demand” tag nie jest aktualizowany cyklicznie. Będzie on aktualizowany tylko na żądanie.


Jakiej metody użyć do zmiany ekranu po stronie HMI, jeżeli naszą główną metodą zmiany ekranów jest metoda ActivateScreenByNumber?

Przykład standardowego przycisku powrotu do ekranu głównego (tutaj ekran o numerze 1)