CX-programmer – uproszczona instrukcja

Do programowania sterowników PLC firmy Omron stosuje się firmowe oprogramowanie o nazwie CX-Programmer.

Budowanie nowego projektu rozpoczyna się od wybrania opcji File→New, która jest również dostępna jako przycisk na pasku zadań. Pojawiające się okno dialogowe pozwala na nadanie nazwy projektowi, wybraniu właściwego typu sterownika PLC oraz ustawienia parametrów komunikacji PC→PLC. W tym przypadku wybieramy z listy sterownik np. CP1H lub CP1L z dowolną (do symulacji) lub rzeczywistą przy pracy z PLC, jednostkę CPU. Typ CPU dostępny jest w zakładce General. Opisaną sytuację pokazano na filmie.

Symbols w drzewie NewPLC1 – zawiera zestaw symboli (zmiennych globalnych) widocznych we wszystkich programach dla danego sterownika. Standardowo są tam umieszczone identyfikatory predefiniowane dla danego typu urządzenia, np. P_On, P_1s itd. Kontener ten jest bardzo istotny dla sterowników, w których możemy umieścić kilka programów (np. seria CS). W tablicy tej możemy umieścić również własne symbole globalne.

Budowę prostego programu pokazuje poniższy film

Pakiet CX-one wyposażony jest również w symulator sterowników PLC. Symulator ograniczony jest wprawdzie tyko do PLC firmy Omron z nową listą instrukcji, ale od kilku lat na rynek wprowadzane są tylko takie sterowniki. Poniżej pokazano film mówiący o tym jak skorzystać z symulatora