Tabliczka mnożenia – zasady prywatności

Aplikacja nie wymaga od użytkownika podawania jakichkolwiek danych oraz nie wymaga dostępu do danych użytkownika zapisanych na urządzeniu.